Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

ČAFH jedná s FAČR o zrušení tabulkových hodnot hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů se obrátila na právní oddělení FAČR  s žádostí o zrušení tabulkových hodnot hráčů, jejichž používání je v příkrém rozporu s předpisy FIFA.

Po skončení platnosti své smlouvy nejsou fotbalisté v České republice fakticky volnými hráči. Nový klub, který chce „volného“ hráče angažovat, za něj musí zaplatit tabulkovou hodnotu, a to i v případech vypršení délky kontraktu nebo po ukončení smlouvy po vzájemné dohodě.

V případě profesionálních hráčů se na výši této částky dohodnou kluby, u amatérských fotbalistů jsou tyto částky přímo stanoveny legislativou FAČR. Pokud se kluby na výši částky nedomluví, obrací se k zvláštnímu orgánu FAČR  – smírčí komisi, která tuto částku následně určí.

Bohužel nejsou ojedinělé případy, kdy tuto tabulkovou hodnotu svému bývalému klubu platí samotní hráči, protože to nový klub odmítne udělat,“ uvedla předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová.

Částky, o kterých se v případech profesionálních prvoligových fotbalistů jedná, dosahují i výše 40 000 euro. Česká republika je jednou z mála zemí, kde tato protiprávní praxe nadále existuje.

V této souvislosti je možné poukázat také na případ Bosman, který průlomově vyřešil tuto problematiku už v roce 1995, kdy rozhodnutí Soudního dvora stanovilo, že fotbalisté mohou po skončení smlouvy přestupovat volně bez jakékoliv náhrady.

Jedná se o porušení legislativních předpisů FIFA, hráči se stávají rukojmími klubů. Kluby navíc používají tento argument jako zdůvodnění pro snížení platu fotbalistů,“ pokračuje Haindlová.

Cílem jednání, která jsme za naši asociaci zahájili je dosáhnout toho, abychom tabulkové hodnoty hráčů v nejbližší budoucnosti zrušili,“ příblížila Haindlová cíl, který před hráčskou unií stojí.