Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

ČAFH požaduje zrušení tabulkových hodnot

Česká asociace fotbalových hráčů, která sdružuje profesionální a amatérské fotbalisty v České republice a je členem Mezinárodní federace profesionálních fotbalistů (FIFPro) se obrátila na Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky a Evropskou komisi.

Fotbalisté v České republice nejsou po skončení platnosti hráčské smlouvy tzv. volnými hráči, protože legislativa FAČR vyžaduje, aby nový klub uhradil mateřskému klubu odstupné,“ uvedla předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová.

Evropský Soudní dvůr už v roce 1995 rozhodl v případu Bosman, že fotbalisté mohou po skončení smlouvy přestupovat volně bez jakékoliv náhrady. Od tohoto průlomového rozhodnutí uplynulo téměř 20 let, ovšem v České republice se stále uplatňuje praxe odstupného.

Česká asociace fotbalových hráčů je přesvědčena, že legislativa FAČR hrubým způsobem porušuje právo Evropské unie, a požaduje novelizaci předpisů FAČR, tak aby byli hráči po ukončení smlouvy volnými hráči, a to bez náhrady.

Proto se Česká asociace fotbalových hráčů obrátila na Výkonný výbor FAČR, který má tento podnět projednat na svém zasedání dne 2.9.2014.

Očekáváme, že Fotbalová asociace ČR se tímto závažným problémem bude zabývat. Proto jsme také o této problematice informovali Evropskou komisi,“ řekla předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová.