Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Gordon Taylor (FIFPro): Čím silnější hlas hráčů bude, tím lepší budoucnost fotbal čeká

image.php.png
12.06.2015
Drazí kolegové,
 
je tomu 50 let od doby, kdy byla FIFPro založena, 50 let, během kterých se profesionální fotbal s naším přispěním rozvíjel a stal se celosvětově nejúspěšnějším sportem co do počtu účastníků a diváků. Svému výsadnímu postavení se těší především díky úsilí našich členů a jejich schopnostech na hřišti zaujmout fanoušky na stadionech i v pohodlí domova.
 
Naše hráčské asociace vyvrátily pravicové argumenty, že kolektivní smlouva a odborové organizace škodí obchodu. Právě prostřednictvím kolektivních smluv s národními fotbalovými asociacemi, UEFA a FIFA se nám podařilo zrušit maximální mzdu, zavést smluvní volnost, rozšířit systém důchodových výsluh, podporovat lékařský výzkum kvůli zdraví a bezpečí našich členů, vylepšit úrazová pojištění, pomáhat bývalým hráčům a rozvinout vzdělávací program pro hráče po skončení kariéry. Musíme nadále hájit smlouvy našich hráčů například zavedením embarga na podepisování nových smluv pro kluby, které nevyplácejí mzdy. Když se kluby vzchopí a chtějí pokračovat v činnosti, musí nejprve vyplatit vše, co hráčům a jiným klubům dluží. Musíme zastavit zneužívání systému přestupů hráčskými agenty a skrze vlastnictví třetích osob. Nadevše zmíněné jsme dokázali, že jsme užitečnými strážci fungujícího prostředí fotbalu, pokud na něj máme vliv. Rozvíjíme a pečujeme o fotbal od jeho kořínků, od přípravky, přes mládežníky, skrze sociální program, který úspěšně bojuje proti rasismu, sexismu, antisemitismu, antiislamismu, homofobii a neschopnosti využít fotbalu v naší společnosti jako nástroje dobra.
 
Teď byla hra poskvrněna a pošpiněna korupcí na nejvyšší úrovni zástupci, kteří si vystlali vlastní hnízda penězi, jež byly určeny na výstavbu hřišť, jejich vybavení a pro hráče na celém světě. Je na čase vymést korupci a postavit se do čela ochránců fotbalu. Naší vizitkou budiž transparentnost a zodpovědnost v kontrastu k neprůhlednosti a mlžení. Řídíme se jasně danými pravidly a vyjednáváme o jejich případných změnách v souladu se zákony v dané zemi. Klademe důraz na monitoring, oceňování a vyhodnocování projektů, které zajišťujeme, od začátku do konce.
 
Doposud nikdy nebylo vhodnějšího okamžiku. Nemůžeme dopustit, aby bylo vakuum, aktuálně vzniklé v rámci FIFA, zaplněno podobně toxickými problémy jako v minulosti. Pokud nezasáhneme teď, budeme toho navždy litovat. Dospěli jsme a jsme připraveni, náš model může fungovat stejně tak v rámci FIFA, jako fungoval v našich zemích. Především bychom si ale měli uvědomit, že pokud se nechopíme příležitosti získat vedoucí úlohu, učiní tak vládní organizace jako WADA, Interpol, FBI, ministerstva spravedlnosti nebo daňová správa. Toto je důsledek toho, když hru pro hráče a o hráčích řídí nehráči.
 
Je toho hodně, co se v rámci FIFA musí změnit. Dokonce i sídlo v zemi, která je synonymem pro anonymitu a bankovní tajemství, na ni nevrhá dobré světlo. Musí být bráno v úvahu i to, že vyšetřování korupce, o které se vědělo mnoho let, bylo vedeno až vyšetřovateli ze Spojených států, nikoli švýcarskou policií.
 
Způsob volby místa konání světových šampionátů se musí změnit. Celý proces by měl být transparentní a neovlivnitelný korupcí. Tak, aby se neutrácely miliony v podvodných soutěžích kvůli zajištění pořadatelských práv. Je nezbytné, aby veškeré příjmy a výdaje FIFA byly pod dohledem nezávislé organizace a veškeré platy a odměny byly zveřejněny tak, aby nic nezůstalo skryto či se mohlo někam ztratit.
 
Tohoto všeho můžeme dosáhnout, podobně jako se tomu stalo u olympijských he, jen tehdy, bude-li hlas hráčů slyšet a následně bude vyslyšen. Právě hráči jsou totiž pojítkem v celé fotbalové pyramidě. Čím silnější jejich hlas bude, tím lepší budoucnost fotbal čeká.
 
Nadešel čas, aby se hráči a jejich hráčské asociace chopili příležitosti a ve jménu svých předchůdců převzali štafetu, vnesli čerstvý vítr, integritu a pevné účelné vedení, hodné největší a nejoblíbenější světové hry.
 
Gordon Taylor, výkonný ředitel Anglické hráčské asociace a čestný prezident FIFPro