Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

DOPORUČENÍ PRO ČLENY ČAFH V SOUVISLOSTI S UDĚLOVÁNÍM LICENCÍ

PodpisSmlouvy.jpeg
06.04.2017

DOPORUČENÍ PRO ČLENY ČAFH V SOUVISLOSTI S UDĚLOVÁNÍM LICENCÍ

 

Česká asociace fotbalových hráčů se obrací na své členy v souvislosti s Licenčním řízením pro žadatele o účast v profesionálních soutěžích organizovaných Ligovou fotbalovou asociací a evropských soutěžích organizovaných UEFA v soutěžním ročníku 2017/2018, které bylo zahájeno v polovině ledna tohoto roku.

Kluby z ePojištění.cz ligy a Fortuna národní ligy, musí kromě předložení samotné žádosti o licenci také prokázat že nemají žádné finanční závazky vůči hráčům. Termín odevzdání této dokumentace je stanoven na 10. 4. 2017.

ČAFH tímto doporučuje svým členům, aby v případě, že vůči nim kluby nemají vypořádané závazky, jejichž splatnost je nejpozději 31. 12. 2016, nepodepisovali prohlášení o bezdlužnosti, splátkové kalendáře, ani jiné dokumenty, kterými by jakkoli popírali závazky nebo odkládali jejich splatnost. Mezi tyto závazky se počítají samozřejmě základní měsíční odměny, ale také výkonnostní prémie, nebo další bonusy sjednané na základě profesionální smlouvy, jako například cestovné, příspěvky na bydlení a jiné. Klub je rovněž povinen Licenční komisi informovat o závazcích splatných nejpozději 31. 3. 2017.

 

Zároveň pak hráčům ČAFH nabízí pomoc v případě, že mají vůči klubu jakékoli nevypořádané závazky. „Jsme tady od toho, abychom hájili práva hráčů a v souvislosti s tím jsme připraveni podniknout potřebné kroky ve spolupráci s Licenční komisí FAČR.“ říká předsedkyně ČAFH Mgr. Markéta Haindlová.