Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Evropská komise a UEFA apelují na přijetí pracovněprávních vztahů fotbalistů

V Bruselu se dnes 2.12.2013 sešli zástupci Evropské komise, FIFPro a UEFA, aby jednali o aktuálních otázkách v profesionálním fotbale. Na programu tak bylo zavedení pracovněprávních vztahů profesionálních fotbalistů, dodržování hráčských smluv nebo ekonomické a právní aspekty transferu hráčů.

Plenárnímu zasedání předsedal člen výkonného výboru UEFA Michael van Praag a za Českou asociaci fotbalových hráčů se jej zúčastnila její předsedkyně Markéta Haindlová.

Pracovněprávní vztahy v profesionálním fotbale jsou nevyhnutelné a Česká republika je jedním z posledních evropských států, kde profesionální fotbalisté nejsou zaměstnanci,“ zdůrazňuje Markéta Haindlová a dodává: „Je nutné přijmout opatření pro to, aby byly zavedeny i v České republice, musí se zahájit jednání k přijetí nové komplexní úpravy, tak aby byli hráči chráněni. Fotbalová asociace České republiky nemůže ignorovat povinnost, která pro ni vyplývá z Autonomní dohody UEFA, FIFPro, ECA a EPFL.

Jak vyplývá z nedávné studie Evropské komise, země, které nemají stabilní právní prostředí, jsou více náchylnější k nekalým praktikám jakou je např. ovlivňování zápasů.

Jak uvedl generální sekretář UEFA Gianni Infantino v dopise ze dne 4.9.2013 adresovaném Fotbalové asociaci České republiky, tzv.Autonomní dohoda zavádějící pracovněprávní vztahy je stěžejní pro pověst fotbalu jako profesionálního sportu, protože zavádí rámec, který zvýší standardy pro hráče a kluby napříč evropským fotbalem a navíc poskytne větší právní jistotu a v jejím důsledku dojde také ke snížení sporů.

Na 30. leden 2014 si proto zástupci UEFA naplánovali návštěvu Fotbalové asociace ČR, po které budou chtít představit konkrétní kroky, které učinila pro implementaci Autonomní dohody, tedy zavedení pracovněprávních vztahů.

Je povinností FAČR podniknout konkrétní kroky a přijmout potřebná opatření k tomu, aby měli profesionální fotbalisté v České republice postavení zaměstnanců, a to do dubna 2015,“ uzavřela Haindlová.