Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

FIFPro se zasazuje o změny současného přestupového systému

Jedním z nejzávažnějších témat jednání světové unie fotbalistů FIFPro se v poslední době stala problematika přestupového systému.

Stanovisko Unie shrnul ve svém vyjádření prezident Phillipe Piat.  Přestupový systém označil za nelegální a poukázal při tom na porušování práv fotbalistů.

Světová unie fotbalistů stupňuje své úsilí při právním zpochybnění přestupového systému. Do této snahy zapojila odborníky z různých oborů: tým ekonomů realizuje rozsáhlý výzkum, jehož cílem je poukázat na to, jak přestupový systém porušuje svobodu pohybu, zákon o volném trhu a lidská práva.

Čekáme na Evropský soudní dvůr, aby rozhodl o oprávněnosti naší stížnosti, nebo k ní vydal jiné stanovisko,“ uvedl Piat.

FIFpro obnovilo svůj požadavek v této věci po zveřejnění výroční zprávy o nejnovějším systému FIFA Transfer Matching System (TMS), která přinesla údaje o tom, že přestupní částky ve světovém měřítku dosáhly 3,72 miliard amerických dolarů, což je výrazný, 41% nárůst ve srovnání s předchozím rokem. Tato částka navíc nezahrnuje přestupní částky vyplácené mezi dvěma kluby v rámci jedné asociace.

Přestupní částky jsou dnes přemrštěné a nemravné. Umožňuje je právě stávající systém, který dovoluje klubům hospodařit s obrovskými dluhy. Povoluje dokonce vlastnictví třetích stran při prodeji podílů práv na hráče, tak jak je tomu v dostizích. Tyto trendy musí znepokojovat všechny, komu leží na srdci zdravá budoucnost fotbalu. Stejně tak, jako znepokojují FIFPro,“ pokračoval Piat

Generální sekretář FIFPro, Theo van Seggelen se v této věci vyjádřil ve stejném duchu. „Zatímco celkový podíl financí dosáhl bezprecedentní výše, neplacení mezd hráčům se rozšířilo jako nákaza v celém fotbale a všichni víme, že tato krize se objevuje v celosvětovém měřítku.

Tento trend sledujeme na různých úrovních díky našim padesátiletým zkušenostem na fotbalové scéně, z našich 55 členských asociací po celém světě dostáváme stížnosti, které dokazují to, že většině profesionálních fotbalistů jsou upírána jejich základní práva.“

Částí tohoto problému je skutečnost, že se to týká tzv. „neviditelných hráčů, kteří sice nejsou středem pozornosti veřejnosti, ale přesto jsou v první linii této bitvy. Jejich nesnáze jsou charakteristické a dokazují to, jak přestupový systém nefunguje,“ uzavřel Van Seggelen.

Zdroj: FIFPro