Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

FIFPro varuje před „černými smlouvami“ na Kypru

image-1.png
11.01.2018

Světová hráčská asociace FIFPro dostala již několik upozornění, a proto velmi důrazně doporučuje hráčům, kteří jsou vedeni nebo jdou hrát na Kypr, aby si vyžádali všechny kopie smluv, které uzavřou s kyperskými týmy. 

Na Kypru je běžné, že klub s hráčem na jedno období podepíše více jak jednu smlouvu, aby snížil daňové náklady, a tím pádem hráčům nabízejí více smluv. Jednu oficiální, kterou registrují na svazu a druhou, kde je vyšší odměna, na svazu nezaregistrují.

Na Kypru je nazývají „černými smlouvami“, protože je kluby nepřiznají před kompetentními orgány a neodvádí z nich daně,“ říká Roy Vermeer, ředitel právního oddělení FIFPro. 

Problémy ale nastávají, když kluby přestanou plnit závazky z druhého kontraktu a hráč nemá kopii této smlouvy. 

Tím pádem je velmi těžké dokázat výšku hráčské výplaty a legálně vynutit platbu, a nebo kompezaci vyplývající z „černé smlouvy“, doplnil Vermeer. 

Nese to s sebou samozřejmě další následky, jako možné trestné stíhání nebo nižší sociální zabezpečení, když se hráč zraní nebo je nezaměstnaný (nemá angažmá). 

Podle minimální standartní hráčské smlouvy, musí být všechna práva a povinnosti týkající se pracovněprávního vztahu mezi hráčem a klubem uvedeny v jedné smlouvě. Ale dle výzkumu FIFPro má až 49% hráčů na Kypru dvě smlouvy. 

Bohužel někdy se hráč dostane do situace, že souhlasí s podepsáním „černé smlouvy“, říká Vermeer. „Zajímá je jen výška platu a netrápí je, zda za ně bude klub odvádět daně a tam právě může nastat velký problém a v budoucnu to hráči může velmi uškodit.

Vermeer nakonec vysvětluje, že hráč má právo při podpisu dostat kopii smlouvy. „Pokud se tak nestane, klub tím pádem porušuje zákon. Všechny podepsané papíry musí být vyhotovené ve třech kopiích: Pro klub, asociaci a hráče.“ dodal Roy Vermeer. 

zdroj: www.fifpro.org