Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

FIFPro zahájila 50. rok fungování

fifpro-50-let.jpg
15.04.2015

Světová hráčská asociace FIFPro odstartovala oficiální odpočítávání dnů zbývajících do velkolepé oslavy 50. výročí fungování organizace. Ta se uskuteční 15. prosince 2015 v Amsterdamu. Na prvním zasedání vedení FIFPro roku 2015 se kromě toho hovořilo také o zdokonalování chystané zásadní reformy selhávajícího přestupního systému.

V rámci slavností plánovaných na průběh 50. roku fungování FIFPro se uskuteční mj. unikátní konference, jejíž hlavní náplň bude tvořit reflexe nejdůležitějších momentů v historii sportovní judikatury. Význam akce stvrdí připomínka 20. výročí slavného rozhodnutí v případu Jean-Marca Bosmana, které posunulo zavedené postupy na evropském přestupním trhu ve prospěch hráčů.

The 2015 FIFPro Legal Conference proběhne 14.-15. prosince. Právě 15. prosince to bude 50 let od zrození Světové hráčské asociace v roce 1965 a na stejný den připadá přesně 20. výročí rozhodnutí Evropského soudního dvora v kauze Bosman. Případ belgického fotbalisty Jean-Marca Bosmana, jehož FIFPro podporovala, představoval zlomový moment pro asociaci, hráče a jejich přestupová práva a pomohl celosvětové proměně fotbalu.

Dále se rozjíždí nová iniciativa, která by měla zajistit možnosti kolektivní organizace fotbalových profesionálek a globálně tak skrze FIFPro posílit jejich práva. Hráčky se nyní mohou přihlásit k zvláštnímu členství ve sdružení FIFPro, což by mělo odstranit nedostatky v zemích, v nichž dosud není možné, aby se ženy připojily k místním hráčským asociacím.

Během odpočítávání do zlatého výročí Světové hráčské asociace se FIFPro pokusí v rámci různých dílčích akcí reflektovat dosavadní činnost, ukázat současné generaci zásadní oběti učiněné v minulosti, aby mohla asociace fungovat, a navrhnout možnosti budoucího fungování.

První schůzi vedení FIFPro předcházelo zvláštní setkání, jež se uskutečnilo v bývalém sídle Francouzské hráčské unie v Paříži, tedy v místě, kdy byla Světová hráčská asociace založena. Zúčastnila se jí delegace zástupců pěti zakládajících asociací (anglické, francouzské, italské, holandské a skotské) společně s ex-předsedy FIFPro a jejím současným vedením.

Jeden z mála přeživších otců zakladatelů a bývalý manažer francouzského reprezentačního týmu Michel Hidalgo (81) zavzpomínal na důležitost vytvoření asociace v roce 1965: “Tehdy nic podobného neexistovalo. Shromáždili jsme se, abychom přispěli něčím novým ke zlepšení situace pro ty, kteří se chtěli stát profesionálními fotbalisty.”

První předseda FIFPro profesor Roger Blanpain se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. Gerard Kerkum jako jeden z členů prvního výboru asociace stále žije v Nizozemí. Další vedoucí představitelé z počátků FIFPro již nejsou mezi živými. Současný prezident organizace Phillipe Piat k tomu uvedl: “Naše setkání je jako pouť ke kořenům. Je klíčové si připomenout, odkud jsme vzešli a fakt, že asociace byla vytvořena, aby bojovala za základní práva, jako je svoboda pohybu, a pomáhala zlepšovat pravidla přestupního trh. Nebudu říkat, že dříve byla situace lepší. Situace je lepší dnes, ale stále to nestačí.”

Součástí agendy prvního letošního zasedání výboru FIFPro, které se uskutečnilo v Amsterdamu 10.-11. března, bylo řešení patové situací při vyjednávání o navrhovaných dohodách, jež by měly zajistit ochranu hráčů v situacích, kdy kluby nerespektují smluvní podmínky.

Neochota organizací jako jsou ECA (Evropská asociace klubů) nebo EPFL (Evropská asociace profesionálních fotbalových lig) k nápravě tohoto všudypřítomného problému a k naplnění základních pracovních práv hráčů (například včasná úhrada mzdy v plné výši) je pro Světovou asociaci hráčů FIFPro klíčovým tématem. Asociace se připravuje k využití veškerých právních prostředků, aby napomohla k rovnováze ve fotbalovém prostředí.