Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Fotbal, moc a peníze

Markéta Haindlová vystoupí ve čtvrtek 14. listopadu 2013 na Fakultě sociologických studií Masarykovy univerzity v Brně a seznámí studenty s aktuálními otázkami sportovního práva.

V rámci předmětu „Sociologie fotbalu“ se posluchači zabývají fotbalem jako výrazem moderní kultury, významnou součástí každodenního života a politické zkušenosti, který představuje svébytný politický, ekonomický a právní systém.

Přednáška Markéty Haindlové s názvem „Fotbal, moc a peníze“ se bude věnovat organizaci fotbalu a aktérům ve fotbalovém prostředí, aktuálním otázkám z fotbalového práva, postavení fotbalistů a dopingu.

Přednáška v českém jazyce se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2013 od 14 do 16 hod na Masarykově univerzitě v Brně.