Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Fotbalisté chtějí změnu přestupního řádu

160323_schuze.jpg
24.03.2016

Ve středu 23. března 2016 uspořádala Česká asociace fotbalových hráčů při příležitosti 5. výročí svého založení pravidelnou členskou schůzi. V nové budově Národního muzea v Praze se proto sešlo vedení asociace se zástupci profesionálních hráčů. Ti na členské schůzi zastupovali 80 procent všech českých ligových týmů.

Kromě odsouhlasení nutné změny stanov dle Nového občanského zákoníku, vyvolali sami hráči diskuzi o novém Přestupním řádu, který má platit od letošního léta. Formou hlasování dali jednomyslně najevo svůj nesouhlas s aktuální podobou nového Přestupního řádu, především s principem úhrady odstupného. Vedení ČAFH tím vyzvali k dalšímu jednání s Fotbalovou asociací České republiky.

„Zpětná vazba od hráčů je pro nás velice důležitá. Jejich hojná účast na této schůzi nás utvrdila v tom, že jdeme správným směrem. Určitě uděláme vše proto, abychom jejich důvěru nezklamali,“ uvedla po členské schůzi předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová.

Další významnou změnou je rozšíření Výkonného výboru ČAFH o aktivní členy z řad profesionálních hráčů. Ti se tak budou s vedením asociace stýkat častěji než doposud a budou se tak přímo podílet i na dílčích rozhodnutích a chodu hráčské asociace.