Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Historie FIFPro: První setkání

fifpro-historie.jpg
15.04.2015

15. prosince roku 1965 se sešli zástupci hráčských asociací z Anglie, Francie, Itálie, Nizozemí a Skotska, aby ustavili Světovou hráčskou asociaci FIFPro. Během schůzky učinili první kroky k tomu, aby vytvořili oficiální orgán zastupující profesionální fotbalisty po celém světě.

Zkratka F.I.F.Pro je odvozena z francouzského Federation Internationale des Footballeurs Professionnels - Mezinárodní federace fotbalových profesionálů. Rozhodování o názvu bylo prvním úkolem, který bylo třeba v tehdejším sídle Francouzské hráčské unie (UNFP) v Pařízi splnit. Následovala potřeba založení operačního střediska. Vzhledem k velmi omezeným zdrojům a neexistenci plnohodnotného personálu byl nakonec velín nové asociace zřízen dočasně právě v kancelářích UNFP.

Účastníci ustavujícího zasedání FIFPro (abecedně):

• Jacques Bertrand

• Edmond Biernat

• Roger Blanpain

• Jean-Claude D'Armenia

• Jean-Pierre Destrumelle

• Michel Hidalgo

• Johnny Hughes

• Karel Jansen

• Jim Janssen van Raaij

• Gerard Kerkum

• Cliff Lloyd

• Carlo Masera

 

Z ustavujícího zasedání se tehdy omluvil čestný předseda UNFP Just Fontaine (držitel rekordu v počtu gólů nastřílených během jednoho světového šampionátu z roku 1958) stejně jako další jeho současníci Raymond Kopa a Bruno Bollini.

Plán setkání sestavil Jacques Bertrand, aby jej pak předal profesoru Rogeru Blanpainovi - belgickému právníkovi a autorovi několika knih o právech profesionálních fotbalistů. Ten setkání předsedal mimo jiné i díky svým skvělým jazykovým znalostem, jež byly dobrým předpokladem pro šéfa rodící se multikulturní organizace. Nyní je tato organizace oficiálně zakotvena jako jediný globální protějšek organizace FIFA.

Jedním z nejdůležitějších jednomyslně přijatých rozhodnutí během vytváření stanov FIFPro bylo přijetí principu solidarity. Popsán by následovně: “Stanovy… počítají s potřebou zajistit solidární vazby mezi profesionálními hráči různých zemí, protože cílem FIFPro je koordinace aktivit rozmanitých členských skupin a posilování morálních a majetkových zájmů profesionálních hráčů.”

Detailní přehled principů, podle nichž se FIFPro řídí dnes po padesáti letech, můžete najít zde.

Počáteční vklad do úspěšného startu organizace byl odhadnut na 47 000 FRF (francouzské franky - zhruba 8 000 amerických dolarů). Italská hráčská asociace okamžitě přispěla částkou 4 000 FRF, zatímco ostatní sdružení si chtěla ponechat čas na rozmyšlenou. Hráčské asociace operovaly s minimálními rozpočty a rozhodnutí uvolnit prostředky na nový a nejistý projekt nebylo snadné. Také proto se zřejmě předsedající profesor Blanpain rozhodl tento moment ustavující schůze odložit a naordinoval všem přestávku na oběd. Po jídle a sklence vína se zástupci asociací rozhodli vyprázdnit kapsy. Každá organizace věnovala na společné fungování 5 000 FRF s výjimkou francouzské, která náhradou poskytla do začátku prostory a personál.

Nalézt a vyjednat prostředky, aby se mohl sen o světové asociaci stát skutečností, trvalo celých devět hodin, během kterých byly možnosti diskutovány v malé přeplněné místnosti v samotném srdci Paříže. V oblacích kouře z cigaret, které se málokdo odvážil v mrazivém dni vypustit oknem ven, se pravidla a zdroje počátečního fungování nerodily snadno. Během jednání vzešel například návrh na pořádání zápasů hvězd, které by pořádaly národní asociace a jejichž výtěžek by byl uplatněn na rozjezd FIFPro.

Hlavní cíl, který chtěli účastníci ustavujícího zasedání zajistit, bylo zajištění spravedlivého podílu na komerčních příjmech ze světového šampionátu pořádaného organizací FIFA pro hráče, kteří tyto výnosy jakožto hvězdy a hlavní protagonisté pomáhají vytvářet. Během jednání byla přijata následující rezoluce: “Aby byly nalezeny dlouhodobé zdroje pro navýšení financování FIFPro, bude vyslána delegace, která u organizace FIFA zajistí odpovídající podíl z přijmů organizátorů Mistrovství světa.”

Struktura vedení FIFPro pak byla ustavena následovně. Profesor Roger Blanpain byl nominován na předsedu, místopředsedou se měl stát Michel Hidalgo a generálním sekretářem a pokladníkem s výkonnou mocí Jacques Bertrand. Tato tři jména jsou navždy spojena s prvními momenty Světové hráčské asociace FIFPro.

Úplná sestava ustaveného výboru FIFPro:

  • Roger Blanpain, nominovaný na předsedu

  • Michel Hidalgo, předseda UNFP (francouzská asociace), nominovaný na prvního místopředsedu

  • John Hughes, generální sekretář skotské PFA, nominovaný na místopředsedu

  • Gerard Kerkum, předseda VVCS (holandská), nominovaný na místopředsedu

  • Cliff Lloyd, generální sekretář anglické PFA, nominovaný na místopředsedu

  • Carlo Masera, generální sekretář AIC (italská), nominovaný na místopředsedu

  • Jacques Bertrand, poradce UNFP, nominovaný na generálního sekretáře a pokladníka s výkonnou mocí

 

Dále účastníci rozhodli, že první valná hromada se uskuteční v Londýně během příprav na Mistrovství světa 1966. Zároveň bylo členství ve FIFPro nabídnuto existujícím národním asociacím po celém světě. K přijetí bylo zapotřebí dvoutřetinové většiny při hlasování výboru. Dnes zahrnuje FIFPro 58 členských organizací včetně České asociace fotbalových hráčů.

Jedním z prvních odsouhlasených úkolů bylo uskutečnit průzkum mezi hráči po celém světě, aby mohla asociace FIFPro lépe pochopit postavení profesionálních fotbalistů a naplánovat, jak jim může být prospěšná. Toho se ujal právní poradce holandské VVCS Jim Janssen van Raaij, který dohlížel na proces se závazkem vytvořit dotazník v holandském, německém, anglickém, francouzském, španělském a arabském jazyce.

V 18:30 byla schůzka odročena. Účastníci měli za sebou den, během kterého se jim podařilo vytvořit maják pro profesionální fotbalisty po celém světě. Zdá se příhodné, že se tak stalo právě v Paříži, městě svobody, rovnosti a bratrství, což jsou hodnoty zakotvené ve francouzské kultuře a od 15. prosince 1965 také vetnuté do základů FIFPro.

Následně vydaná tisková zpráva odráží poslání tehdy nově vzniklé organizace: “FIFPro považuje sama sebe za jedinou reprezentativní organizaci národních týmů profesionálních fotbalistů. Cílem organizace je zajistit solidární vazby mezi profesionálními hráči ve všech zemích, koordinovat působení různých členských skupin a posilovat i bránit morální a majetkové zájmy profesionálních hráčů. Od nynějška začíná FIFPro komunikovat s FIFA za účelem posílení pozitivních a konstruktivních vztahů v atmosféře spolupráce a společného porozumění.”

Hlavními tématy doby byly konkrétně problematicé postavení volných hráčů či nekalé praktiky při výměnách a zadržování hráčů v klubech. Dva roky před vznikem FIFPro se odehrál případ George Easthama, jenž představoval významný krok k větší svobodě při přestupech hráčů. Třicet let po vzniku FIFPro se asociace významně angažovala v dalším velkém vítezství hráčských zájmů v kauze Bosman. Po celou dobu svého působení FIFpro zastávala “výjimečně kritický postoj k přestupovému systému”, jak se uvádí ve stanovách organizace.

Problém je stále velmi aktuální. Přestupové praktiky zas a znovu nabývají různých forem nežádoucích postupů. Práva hráčů jsou opakovaně porušována, skutečná svoboda bývá odpírána a odvětví se opětovně stává obtížně kontrolovatelným. Konkurenční ekonomické nerovnosti a stále narůstající rozdíl mezi bohatými a chudými ukazují základní problémy, které je možné spojit s přestupovým systémem.

Oslavy padesátého výročí FIFPro, které oživují den, kdy se výše zmínění pánové setkali v Paříži, přináší mnohem více než jen přednášky z dějepravy. Vzpomínky na dávnou událost pomáhají uvědomit si drsnou realitu dneška a s ní spojené nekončící poslání FIFPro. Je zapotřebí cílit na spravedlivou rovnováhu mezi hráči a kluby nejen v roce 2015, ale i nadále. Boj o reformu selhávajícího přestupového systému dosahuje kritického bodu.