Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Hráčské smlouvy budou splňovat všechny požadované podmínky

V Praze na Strahově se uskutečnilo setkání představitelů Fotbalové asociace (FAČR), České asociace fotbalových hráčů (ČAFH) a Ligové fotbalové asociace (LFA) za účasti zástupců evropských institucí UEFA, Sdružení evropských profesionálních lig (EPFL), Evropské asociace klubů (ECA) a Mezinárodní hráčské unie (FIFPro).

Přibližně tříhodinová diskuse vyústila v odpovědi na klíčové otázky v podobě vyjasnění minimálních požadavků na standardní smlouvy hráčů.

Fotbalová asociace na setkání prezentovala současný stav hráčských kontraktů v České republice, které ne zcela splňují požadavky na profesionální hráčské smlouvy. Ty se jednotlivé subjekty, řídící fotbal v Evropě, usnesly zavést ve fotbalovém prostředí v memorandu podepsaném v roce 2012. Stejně tak se zavázal i FAČR a další partneři sociálního dialogu ČAFH a LFA k jejímu zavedení v praxi do dubna 2015.

Na jednání se proto zúčastněné strany zabývaly konkrétními kroky, které povedou k začlenění minimálních požadavků na profesionální hráčské smlouvy. Několik bodů, na které upozornila ČAFH, bylo projednáváno v rámci diskuse. Jednalo se mimo jiné o proces registrace hráčských smluv, průběh arbitrážního řízení nebo řešení zdravotní péče hráčů. Všechny subjekty se shodly, že problematika minimálních požadavků v hráčských smlouvách by měla být vyřešena do konce roku 2014. FAČR se následně zavázala k předložení návrhu standardní smlouvy profesionálního hráče v souladu s těmito minimálními požadavky, který bude do konce roku 2014 připomínkován LFA i ČAFH a poté definitivně schválen FAČR.

Předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová byla z výsledku jednání příjemně překvapená. „Myslím, že velmi kladně zapůsobily autority, před kterými měly všechny strany tu správnou iniciativu se domluvit na konkrétních bodech a přivítala jsem reakci ze strany FAČR a LFA. Mimoto bychom z pohledu hráčů také uvítali, kdyby byl založen penzijní a vzdělávací fond.“

V podobném duchu se vyjádřil i předseda LFA a místopředseda FAČR Dušan Svoboda. „Mám z jednání také velmi dobrý pocit. Přínosná byla přítomnost zástupců evropských asociací, kteří viděli, že momentálně reálný rozpor neexistuje a 99% požadavků už nyní smlouvy splňují. Jedná se jen o případné administrativní úpravy.“

V rámci iniciativy k zavedení pracovněprávního vztahu mezi hráči a kluby se všechny strany (FAČR, LFA i ČAFH) shodly na stanovisku, že vzhledem k současným legislativním podmínkám, by transformace vztahů znamenala finanční zátěž pro kluby i hráče. „Bez ohledu na to ale české subjekty garantují naplnění požadavků pro hráče ve stávajícím legislativním rámci,“ říká generální sekretář FAČR Rudolf Řepka a Svoboda k tomuto tématu doplňuje. „Momentálně pro tento krok nevidím opodstatnění, které by hráčům přineslo nějakou výhodu. V případě, že dojde ke generální úpravě v oblasti postavení profesionálních sportovců na národní úrovni, jsme připraveni k tomu konstruktivně přistoupit. Ale znovu opakuji, že stávající smlouvy již obsahují maximum požadavků.“ Souhlasí i Haindlová. „Řekla bych, že i přístup ze strany UEFA je teď po návštěvách v jednotlivých zemích o něco mírnější, protože vnímá, že právní prostředí není pro tuto úpravu momentálně optimální.“

Celou diskusi uzavřel Mattias Grafstrom, který se jednání účastnil v pozici supervizora UEFA. „Bylo to velmi konstruktivní. Potěšilo mě, jak dobře fungovala komunikace, i když si všichni musíme uvědomovat, že taková jednání vždy zaberou hodně času a je třeba opravdu vstřícný dialog. Můžu ale říci, že je to u vás na dobré cestě.“


Účastníci mítinku
UEFA: Mattias Grafstrom
EPFL: Jair Berton, Marcin Animucki
ECA: Diederik Dewaele
FIFPro: Mads Oland, Jonas Baer Hoffmann
FAČR: Miroslav Pelta (předseda), Rudolf Řepka (generální sekretář), Petr Doležal (ředitel legislativního oddělení), Martin Galáž (legislativní oddělení FAČR)
ČAFH: Markéta Haindlová (předsedkyně), Lucie Hlavová (generální sekretář)
LFA: Dušan Svoboda (předseda), Jakub Otava (člen představenstva AC Sparta Praha a ECA), Jaromír Hamouz (člen představenstva FC Viktoria Plzeň), Michal Rameš (člen představenstva FC Slovan Liberec)