Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Novinky v předpisech FIFA i FAČR

předpisy.jpg
10.07.2018

Na jednání, které se konalo v Bogotě v březnu tohoto roku, byla Radou FIFA schválena řada novelizací v rámci FIFA Regulations on Status and Transfer of Players (dále jen FIFA RSTP). V souladu s těmito předpisy, které jsou hlavním dokumentem zabývajícím se právy a povinnostmi fotbalistů na mezinárodní úrovni, musí být i vnitřní předpisy národních členských asociací, tedy i FAČR.

Všechny změny, kterým se budeme v tomto článku věnovat, nabyly účinnosti 1. 6. 2018, a v návaznosti na to přišla s úpravou vnitřních předpisů také Fotbalová asociace České republiky a tyto novelizace řádně zohlednila. „České“ změny nabyly účinnosti 1. 7. 2018.

V prvé řadě je třeba upozornit na článek 14 FIFA RSTP, do kterého byl doplněn nový odstavec, obsahující ustanovení o tom, že jakékoliv nečestné jednání kterékoliv ze stran mající za cíl vypovězení smlouvy nebo změnu podmínek smlouvy opravňuje protistranu (klub nebo hráče) vypovědět jednostranně smlouvu z titulu tzv. just cause, tedy z oprávněného důvodu.

Do předpisů byl rovněž doplněn zcela nový článek 14bis, který má na práva hráčů zcela zásadní vliv. Nově bude totiž hráč oprávněn vypovědět smlouvu jednostranně i v případě, že mu klub neuhradí odměnu za období 2 měsíců, namísto 3 měsíců, jak tomu bylo doposud. Nově je však třeba nejprve zaslat klubu písemnou výzvu k nápravě a poskytnout mu lhůtu k uhrazení dlužné částky v délce 15 dní. Podle dříve platných předpisů byla lhůta pouze 10 dní.

Pokud jde o odměny, které nejsou hráčům vypláceny na měsíční bázi, tedy různé bonusy a další prémie, je hráč po uplatnění stejného postupu oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že mu klub dluží částku, která odpovídá minimálně výši 2 měsíčních odměn. Této problematice se věnuje odstavec 2 článku 14bis.

Pozadu v tomto ohledu nezůstala ani FAČR a všechna zmíněná pravidla zohlednila i v rámci svých předpisů, když je doslovně zakotvila do § 22 odst. 8 Přestupního řádu.

Pokud jde o další změny v předpisech FAČR, je třeba zaměřit se především na Disciplinární řád. Ve vztahu k hráčům je nutné upozornit především na ustanovení, která v rámci § 69a stanoví sankce za neoprávněné vypovězení smlouvy, a to jak pro hráče, tak pro klub. Kluby budou nově rovněž pokutovány v případě, že nepředloží FAČR k registraci písemnou smlouvu uzavřenou s hráčem, která jinak splňuje náležitosti ligové nebo standardní profesionální smlouvy.

Klíčovými změnami, které se však mohou dotknout každého z hráčů, jsou změny ohledně výpovědi smlouvy a náležitostí smluv, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat s jakýmkoli dotazem nebo problémem na adrese info@cafh.cz. Kompletní přehled změn souboru předpisů schválených Výkonným výborem FAČR naleznete zde. Úplné znění předpisů je pak k dispozici tady.

Zdroj: https://facr.fotbal.cz/prehled-zmen-souboru-predpisu-facr/a8078