Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Současné vedení FAČR memorandum porušovalo neustále

ABC_1774_web.jpg
04.06.2016

Ve čtvrtek 2. června 2016 pustila Fotbalová asociace České republiky do světa informaci, že s hráčskou asociací ruší Memorandum o spolupráci. S nadsázkou však lze říci, že tato skutečnost je pouze pouze administrativním potvrzením dlouhodobého přístupu fotbalové asociace k ČAFH. Česká asociace fotbalových hráčů byla zřízena v době, kdy byl předsedou FAČR Ivan Hašek. Ten si jako bývalý profesionální hráč dobře uvědomoval, že hráči v jednání s fotbalovou asociací potřebují odpovídající zastoupení a zřízení hráčské asociace inicioval. Podepsání Memoranda o spolupráci mezi oběma asociacemi 6. října 2011 jasně dokládá vřelý vztah FAČR k ČAFH v době jejího vzniku. Přibližně měsíc po podepsání dokumentu však došlo ve vedení FAČR ke změně, která tento vztah výrazně ovlivnila. Bývalého elitního hráče vystřídal ve vedení majitel ligového klubu. Jakým směrem se fotbalová asociace po dobu jeho působení ubírala, je zřejmé na první pohled.

Spolupráce nefungovala

Vedení FAČR nám vyčítá, že jsme s nimi dostatečně nespolupracovali na jejich projektech. Na druhou stranu zcela opomíjí fakt, že o našem stěžejním a úspěšném projektu, tedy o fotbalových kempech pro hráče bez angažmá, které každoročně pořádáme, neinformoval FAČR ani jednou. Je také zvláštní, že ačkoli jsme měli s FAČR uzavřeno zmiňované Memorandum o spolupráci, nebyli jsme přizváni k jediné schůzce týkající se příprav nového přestupního řádu. Vzhledem k tomu, že se tento předpis týká především hráčů, které z velké části reprezentujeme, je to až zarážející.

Hájíme zájmy hráčů

Jako profesní hráčská asociace jsme vždy hájili, hájíme a budeme hájit práva hráčů. Je tedy naprosto přirozené, že jsme v jejich zájmu a v souladu s mezinárodní legislativou požadovali zrušení tabulek odstupného. Ostatně ty byly předmětem opakované kritiky ze strany FIFA od roku 2008. Chtěli jsme, aby to v novém Přestupním řádu FAČR bylo jasně uvedeno. V této souvislosti bychom rádi upozornili na to, že v původním návrhu přestupního řádu ze závěru roku 2015 se o zrušení tabulek odstupného pro hráče starší 23 nehovořilo! Náznak toho se objevil až v aktualizovaném znění věcného záměru z konce února 2016 a poté následně v paragrafovém znění. To bylo ještě před svým schválením v době petice profesionálních hráčů výrazně pozměněno v jejich prospěch. V důsledku těchto změn jsme hráčům vyjádřili podporu s tím, že jejich iniciativa měla smysl. Za tím si stojíme a absolutně nerozumíme tomu, co na tom vedení FAČR shledává skandálním.

Stejná pravidla v celé EU

Ve schválené podobě nového přestupního řádu zůstala hluchá místa, o kterých jsme jednali s ředitelem legislativně-právního oddělení FAČR Janem Paulym. Řád totiž neřeší některé situace, které mohou v kariéře hráče nastat. Respektive neřeší je způsobem, který bychom považovali za vhodný. Neuspokojivé zůstává i postavení amatérů. Pokud bychom dlouhodobě na svých požadavcích nelpěli, nic by se nezměnilo a zůstávali bychom ve fotbalovém středověku. Nejde přitom jen o přestupní řád, ale i o zaměstnanecké poměry hráčů, které už řadu let UEFA po FAČR požaduje. V roce 2012 byla zástupci UEFA, Sdružením evropských lig (EPFL), Asociací evropských klubů (ECA) a Světovou hráčskou unií (FIFPro) podepsána Autonomní dohoda (Social Dialogue 2012), z níž pro FAČR vyplývá i zavázek vypořádat se s praktikovaným švarc systémem nejpozději do jara 2015. Až nyní, pod tlakem okolností, vedení FAČR proklamuje, že do konce roku 2016 zaměstnanecké poměry konečně vyřeší.

Zleva: Philippe Piat (FIFPro), Karl-Heinz Rummenigge (ECA), Androulla Vassiliou (komisařka EU pro sport), László Andor (Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu), Michel Platini (UEFA), Frédéric Thiriez (EPFL)

Bude líp

Česká asociace fotbalových hráčů bude vždy stát na straně svých členů. Je logické, že se to někdy nemusí vedení fotbalové asociace a některým klubům líbit, ovšem je politováníhodné, že v případe konfliktu, namísto věcného jednání a řešení problému, dojde k jednostrannému vypovězení společného memoranda. Věříme, že je ještě prostor a čas k nápravě věci s chladným rozumem. Pokud se tak nestane, neztrácíme optimismus a pevně věříme, že se jednou, třeba s novým vedením, český fotbal zbaví svých nešvarů a nastane i čas na podepsání memoranda nového.

"ČAFH by ocenila, kdyby si současné vedení FAČR všimlo, že už téměř 27 let žijeme v demokratické společnosti, kde není jen jedna absolutní pravda určovaná vedením FAČR. ČAFH má také právo na svoje odlišné postoje k fotbalovým otázkám. Například i proto, aby české fotbalové prostředí konečně začalo odpovídat mezinárodním fotbalovým standardům. ČAFH má nadále upřímný zájem o spolupráci s FAČR, protože si uvědomuje, že FAČR je trvalá a respektovaná instituce, zatímco současné neshody s vedením FAČR, které bude zakrátko nahrazeno jinými lidmi, je nepříjemná krátkodobá záležitost." (Markéta Haindlová, předsedkyně ČAFH)

Prý znevažujeme obraz FAČR. Úsměvné...

Byli jsme veřejně nařčeni z toho, že znevažujeme obraz FAČR. Zdá se až úsměvné, s jakým sebevědomím fotbalová asociace vydává toto prohlášení v době, kdy čelí řadě bezprecedentních skandálů. V době, kdy sám předseda FAČR Miroslav Pelta přiznává, že je ve střetu zájmů. Ten samý předseda prohlásí, že do českého profesionálního fotbalu nejde ani koruna ze státních peněz, čímž rozčílí nejvyšší politické představitele této země. A prý je vše v pořádku. Žijeme ve zvláštní době.

Česká asociace fotbalových hráčů reprezentuje přibližně 80 procent profesionálních fotbalistů v České republice. Stejně tak hájí i zájmy fotbalových amatérů. Kdykoli se na nás hráč obrátí, poskytneme mu kvalifikovanou pomoc. Na tom vypovězení Memoranda o spolupráci nic nezmění.

Fotbalové asociaci České republiky přejeme, aby se jí podařilo očistit své jméno a vypořádala se se skándály z poslední doby. Sejdeme se v lepších časech.