Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Státní podpora pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné ekonomicky zasažené koronavirovou pandemií mohou od 9. 4. 2020 žádat o příspěvek ve výši 25.000,- Kč kompenzující finanční problémy v období od 12. 3. do 30. 4. 2020. S ohledem na režim, ve kterém jsou v České republice uzavírány hráčské smlouvy se nárok na tento příspěvek týká i hráčů, kteří vykonávají coby OSVČ činnost hráče fotbalu pro svůj klub.

Kdo má nárok?

 • OSVČ, které kvůli koronavirové pandemii nemohou svou výdělečnou činnost vykonávat zcela nebo zčásti nad míru obvyklou, tudíž má na ně ekonomický dopad (v případě fotbalových hráčů může jít o snížení odměny nebo její dočasné nevyplácení, ale také o pokles příjmu způsobený ztrátou nároku na bonusy, startovné a další);
 • všechny zasažené OSVČ s výjimkou těch, které v období od 12. 3. do 30. 4. 2020:
   • jsou zároveň zaměstnáni:
     • na hlavní pracovní poměr;
     • na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou nad 10.000,- Kč;
     • na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou nad 3.000,- Kč;
   • pobírají podporu v nezaměstnanosti;
   • přerušily živnost;
 • v případě, že výše uvedená situace trvala pouze po část období od 12. 3. do 30. 4. 2020, máte nárok na poměrnou část pouze za dny, ve kterých toto neplatilo (500,- Kč/den);
 • nárok mají i OSVČ, kteří jsou zároveň studenty.

Jak lze požádat?

 • E-mailem (nejjednodušší)
  1. vyplňte žádost ve webové aplikaci: https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus;
  2. vyplněnou žádost v souboru PDF stáhněte a vytiskněte;
  3. podepište vytištěnou žádost;
  4. podepsanou žádost naskenujte na Vašem skeneru nebo mobilním telefonem podepsanou žádost vyfoťte, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný;
  5. soubor scan/fotografii odešlete jako přílohu na předmětný email, správný email naleznete přímo na žádosti, do předmětu emailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“;
  6. mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB;
  7. odesláním emailu je Vaše žádost podána.
 • datovou schránkou, pokud ji máte;
 • uznávaným elektronickým podpisem, pokud ho máte;
 • osobně na Finančním úřadu (nedoporučujeme).

POZOR! Žádosti jsou přijímány nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká!

V případě potřeby Vám s žádostí ve spolupráci s účetní společností Locke & Hobbes a.s. pomůžeme.

Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu sekretariat@cafh.cz nebo oslovit přímo zástupce Locke & Hobbes na e-mailu office@locke-hobbes.cz, nebo telefonním čísle 226 222 030.