Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Světová konference o dopingu ve sportu

Více než tisícovka delegátů se včera sjela do jihoafrického Johannesburgu na dlouho očekávanou 4. Světovou konferenci o dopingu ve sportu. Celosvětovou konferenci, které se účastní zástupci antidopingových asociací, sportovních hnutí, vlád, sportovců a médií, zahájili ministr sportu a rekreace pro Jižní Afriku Fikile Mbalula, prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach a prezident Světové antidopingové organizace John Fahey.

Richard Young a Ulrich Haas z projektového týmu WADA Kodexu seznámili účastníky s průběhem revize Světového antidopingového kodexu a bývalý předseda Evropského soudu pro lidská práva, soudce Jean Paul Costa, se zabýval slučitelností navrhovaných ustanovení s uznanými zásadami mezinárodního práva a s lidskými právy.

Účastníci konference z řad sportovních hnutí i veřejných orgánů měli možnost vyjádřit se k revizi kodexu v tříminutovém přednesu. V průběhu těchto přednesů zazněla jasná podpora navrhovaných změn v kodexu. K těm se vyjádřili i zástupci Mezinárodního olympijského výboru a Mezinárodního paralympijského výboru, Mezinárodní sportovní federace, národních olympijských výborů a laboratoří, i samotní sportovci.

Mezi nimi byli např. bývalý olympijský vítěz Beckie Scott, argentinský ragbista Felipe Contepomi, předseda Rady sportovců Mezinárodního paralympijského výboru Todd Nicholson, předseda Komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru Claudia Bokel a trojnásobný olympijský plavec Matt Dunn, kteří volají po tvrdším postupu v oblasti dopingu. Navrhovaná témata z revidovaného kodexu – včetně např. zavedení přísnějších sankcí – byla v zásadě podpořena.

Řada účastníků uvítala, že revidovaný kodex klade větší důraz na důležitost zachování rovnováhy mezi právy sportovců a efektivním bojem proti dopingu ve sportu a že prosazuje ochranu práv sportovců, kteří se proti kodexu neprohřešují. Řada účastníků také obhajovala potřebu zaměřit se novým způsobem na odhalování a vyšetřování dopingových případů.

Zdroj: WADA