Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

World Player Development Conference 2019

wpdc2019.png
03.04.2019

V sídle světové hráčské unie FIFPro se v těchto dnech koná World Player Development Conference 2019, které se účastní také sportovní ředitel ČAFH Pavel Hašek.

Více než stovka předních zástupců hráčských asociací a světových odborníků na oblast rozvoje hráčů byla sezvána, aby společně s uznávanými experty diskutovala a sdílela své vlastní zkušenosti v rámci otevřené debaty v kolegiálním prostředí.

Letošní konference vychází z výsledků konference konané v Paříži v roce 2017 a měla by poskytnout zpětnou vazbu ve vztahu k implementaci World Player Development & Wellbeing Standard a zároveň nabídnout vhodné pracovní prostředí a dostatek prostoru pro účastníky, kteří mohou spolupracovat a diskutovat se svými kolegy z ostatních asociací.

Hlavními tématy konference jsou různá období sportovní kariéry a jejich dopad na běžný život a také schopnost hráčských asociací poskytnout fotbalistům podporu šitou na míru v každé fázi kariéry. Ve třech dnech tak budou detailně diskutována 3 hlavní období kariéry fotbalového hráče. Jako první přijde na řadu přechod mladého hráče mezi profesionály a nutnost přípravy na tuto změnu, druhý den bude věnován období v polovině kariéry, kdy je třeba hráči pomoci v případě zranění, přestupu nebo přeřazení do jiného mužstva, a ve čtvrtek se budou zástupci hráčských asociací věnovat odchodu do „fotbalového důchodu“, protože i v tomto období potřebuje hráč podporu. S ohledem na tři období jsou mottem konference tzv. 3 P – připravit, posílit, podpořit. Každé z fází kariéry bude diskutována z různých pohledů na základě poznatků z psychologie, osobního coachingu a samozřejmě skutečných životních zkušeností hráčů a odborníků na rozvoj hráčů.

„Věřím, že poznatky a zkušenosti nabyté během konference dokážeme naplno zúročit při naší práci. Je zajímavé se dozvědět o nových možnostech, jak s hráči pracovat a co všechno jim můžeme do budoucna nabídnout.“ zhodnotil přínos konference Pavel Hašek.