Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Registrace nového člena

Vyplň a odešli tento formulář (bez diakritiky). Na uvedenou adresu ti do týdne pošleme vyplněnou přihlášku. Tu stačí podepsat, vložit do přiložené obálky a poslat zpět. Odesláním této přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami České asociace fotbalových hráčů, o. s., souhlasím s nimi a mám zájem stát se jejím řádným členem. Rovněž potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Souhlasím se zařazením výše uvedených osobních údajů do seznamu členů sdružení s tím, že tyto údaje mohou být zpřístupněny dalším sportovním organizacím a partnerům sdružení a dále souhlasím, aby mi na uvedenou e-mailovou adresu byla zasílána sdělení o činnosti a akcích asociace a také sdělení a nabídky jejích partnerů. Rovněž tímto uděluji České asociaci fotbalových hráčů souhlas a zmocnění k ochraně mých zájmů a práv v oblasti ochrany osobnosti a zhodnocování mých osobnostních práv a dále ke všem krokům s tím souvisejícím. Beru na vědomí, že tento souhlas je udělován bezúplatně a osobnostní práva budou spravována kolektivně s právy ostatních členů České asociace fotbalových hráčů. Česká asociace fotbalových hráčů postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

FIFpro mapa

Facebook

Instagram