Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Registrace nového člena

Vyplň a odešli tento formulář (bez diakritiky). Na uvedenou adresu ti do týdne pošleme vyplněnou přihlášku. Tu stačí podepsat, vložit do přiložené obálky a poslat zpět. 

Odesláním této přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami České asociace fotbalových hráčů, z.s. souhlasím s nimi a mám zájem stát se jejím členem. Zaručuji se, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Rovněž se zavazuji ke každoročnímu uhrazení členských příspěvků ve výši: Hráč I. ligy 400,- Kč, hráč II. ligy 200,- Kč.

Rovněž tímto uděluji České asociaci fotbalových hráčů souhlas a zmocnění k ochraně mých zájmů a práv v oblasti ochrany osobnosti a zhodnocování mých osobnostních práv a dále ke všem krokům s tím souvisejícím. Beru na vědomí, že tento souhlas je udělován bezúplatně a osobnostní práva budou spravována kolektivně s právy ostatních členů České asociace fotbalových hráčů.

Česká asociace fotbalových hráčů postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

FIFpro mapa

Facebook

Instagram